Tiếp Thị Đầu Tư – Khám phá giá trị tiểm ẩn Tiếp Thị Số

0

Ứng trước hơn 7.500 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ

Hồ Quốc Đạt August 29, 2014

Quyết định ứng trước hơn 7.575 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ được Thủ tướng ký anathema hành ngày 29/8. Theo đó, số tiền này sẽ được sử dụng để thực hiện một số dự án của các Bộ và địa phương. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư… Đọc tiếp »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!