Tiếp Thị Đầu Tư – Khám phá giá trị tiểm ẩn Tiếp Thị Số


0

Một Tweet của CEO giá trị bằng 100 Tweet của nhân viên

Hồ Quốc Đạt221 Views August 20, 2012

twitter viet nam

Tại mỹ Twitter rất chuộng được sử dụng . Hạn chết của mạng xã hội này là hỗ trợ ít ngôn ngữ và rất tiếc trong đó không có Việt Nam vì thế rất ít người Việt sử dụng nó  và cũng đóng vai trò cao trong Social Marketing tại Việt Nam

Council of Manufacturing Associations – Hội đồng các hiệp hội sản xuất tại Mỹ vừa rồi đã có một cuộc họp về Twitter and Advocacy.. Trong cuộc thảo luận với một kết quả ấn tượng là 200 CEO có mặt tại cuộc gặp gỡ thì tất cả đều sử dụng Twitter.  Theo thống kê Twitter thì 1 Tweet của những người có lượng following cao , những quản trị viên , các blogger , nhân viên , trưởng phòng ,..etc mới chỉ bằng 1/100 của 1 Tweet từ tài khoản CEO hay người quản lý của họ . Vì đơn giản CEO là những người có tiếng nói trong kinh tế và công ty lớn . CEO rất bận rộn trong 1 ngày nên 1 Tweet của họ quý như 1 lời nói với 100 nhân viên. Giống như hàng triệu người dùng Tweet tại USA theo dõi các tweet của tổng thống Obama mặc dù Obama không có cả ngày online như chúng ta .

Facebook cũng vậy và Social Media đều như vậy . Hãy để ý tới tài khoản mạng xã hội của sếp bạn . Bạn sẽ biết thông tin hay quyết định sớm hơn đồng nghiệp từ sếp của bạn.

Tagged with:

hieu ve trai tim

About Author

Hồ Quốc Đạt

Cuộc sống là không chờ đợi . Mục đích sống là để yêu thương và chia sẻ

Leave a Comment

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!